Riikka turunen 

 Tutustu minuun 

40 vuotta   |   Kotipaikka Pyhtää  |  Arvot: huolenpito 

Valmistuttuani röntgenhoitajaksi jouluna vuonna 2002 oli Suomessa terveydenhuoltoalalla vaikea saada vakituista työtä. Huomattavasti runsaammin työtä oli tarjolla naapurimaassa Ruotsissa ja niinpä opintojen loppusuoralla muotoutui ajatus, että voisin lähteä väliaikaisesti työhön Ruotsiin. Perheeni pikkulapsivaihe ajoittui Ruotsiin, jossa perhepolitiikkaa toteutettiin hyvin eri lähtökohdista ja yhteiskunnalliset asiat alkoivat silloin kiinnostaa. Henkilökohtaisella tasolla paluu Suomeen avasi silmiäni. Vaikka molemmat maat ovatkin edistyneitä hyvinvointivaltioita Pohjolassa, on työelämässä ja yhteiskunnan järjestelmissä runsaasti eroavaisuuksia.

Työelämässä olen lähes aina löytänyt itseni siellä missä  kehittään uutta tai uudistetaan toimintatapoja. Minua ovatkin aina kiinnostaneet kehitystehtävät ja työ jossa saan olla mukana luomassa uutta. Olen ollut laatimassa vuosien aikana lukuisia laatukäsikirjoja ja työohjeita, ollut osallisena niin sisäisissä kuin ulkoisissakin auditoinneissa sekä osallistunut STUK:n tekemiin tarkastuksiin. 

Olen erittäin ihmiskeskeinen ja ajattelen monet asiat tästä näkökulmasta. Tälläkin hetkellä olen taipuvainen ajattelemaan, että jos pystymme lisäämään yksittäisten ihmisten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä sekä selviytymistä arjessa, jaksavat he myös huolehtia ympäristöstä, luonnosta sekä välittää muista ihmisistä.  Ja toisaalta, jos luonto voi hyvin, tukee se myös ihmisten kokemaa hyvinvointia. 

Nyt 40-vuoden iässä olen päättänyt ottaa rohkean askeleen eteenpäin ja olen ehdolla eduskuntavaaleissa, tässä julkisessa työnhakuprosessissa, jossa me erilaisista lähtökohdista ja erilaisen elämänkokemuksen omaavat suomalaiset haluamme päästä vaikuttamaan Suomen yhteisiin asioihin ja lainsäädäntöön. Vuonna 2002 olen portfoliooni kirjoittanut: ”Minä puolestani tarjoan työnantajalle vastuuntuntoisen ja osaavan työntekijän, joka uskoo lujasti kykyihinsä ja on valmis tarttumaan toimeen ja hoitamaan työtehtävänsä kunnialla”. Näihin viisaisiin sanoihini luotan edelleen hakiessani kansanedustajan työhön! 

 Työ- ja järjestökokemus 
 • Säteilynkäytöstä vastaava henkilö Terveystalo, Kotka 2018-

 • Röntgenhoitaja, kuvantaminen Terveystalo, Kotka 2014-

 • Röntgenhoitaja, sädehoitopoliklinikka Carea, Kotka 2009-2014

 • Röntgensjuksköterska, Röntgen avdelning Centrallasarettet, Västerås Ruotsi 2003- 2009

 • Pyhtään seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen 2019-

 • Pyhtään kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsen vuodesta 2017-

 • Pyhtään kunnanhallituksen edustaja Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunta 2017-

 • Pyhtään kunnanhallituksen edustaja Terveyden edistämisen työryhmä 2017-

 • Tehyn jäsen vuodesta 1999-

 • Suomen Röntgenhoitajaliiton jäsen vuodesta 1999-

 • Vårförbundet, Ruotsi 2003 - 2009

 • Olen aktiivinen jäsen ja toimija myös paikkakunnan eri urheiluseuroissa mm. Pyhtään Yritys (yleisurheilujaoston jäsen), Kymin Suunnistajat, uimaseura Aquilan triathlonjaosto

 opinnot 
 • Keskiasteen opinnot olen suorittanut Kotkan ammattioppilaitoksessa, josta valmistuin mallipukineidenvalmistajaksi (pukuompelija) 1997

 • Hierojan ammattitutkinnon olen opiskellut Helsingissä 1999

 • Opiskelut jatkuivat Turkuun, ammattikorkeakouluun. Turusta valmistuin joulukuussa 2002 röntgenhoitajaksi (röntgenhoitaja AMK)

 • Suomessa Valviran rekisterissä minulta löytyvät oikeudet toimia röntgenhoitajana sekä hierojana, lisäksi Ruotsissa olen laillistettu sairaanhoitaja

 • Röntgenhoitajaopistojen aikana hyödynsin myös mahdollisuuden kolmen kuukauden Erasmus vaihto-opiskeluun. Suffolk Collegen alaisuudessa olen toteuttanut harjoittelujaksoja Norwichin yliopistollisessa sairaalassa, Englannissa

 • Toimin myös opiskeluaikana Turun ammattikorkeakoulun kansainvälisenä tutorina.

 Elämänkatsomus ja Arvot 

Lapsuuteni ja nuoruuteeni olen saanut viettää Heinlahden maalaiskylässä Pyhtäällä. Maatilan töihin olen päässyt osallistumaan erityisesti enoni maatilalla sekä myös lähiseudun talleilla. Hevosharrastus vei mukanaan jo lapsena ja tämä harrastus on vetovoimainen edelleen. Osallisuus oman ikätason mukaisiin töihin on luonut minulle luontevaa suhdetta luontoon sekä opettanut ottamaan ja kantamaan vastuuta myös eläinten hyvinvoinnista. Edelleen lähden mielelläni heinätöihin tai hevostallille, kun mahdollisuus tulee eteen.

 

Suhdetta luontoon ovat luoneet jo leikit pihapiirin metsiköissä ja partioharrastus tai perheen yhteiset halkotalkoot. Näitä samoja arvoja olen halunnut opettaa myös omille lapsilleni. Käymmekin usein retkeilemässä suolla, metsissä tai saaristossa. Suunnistusharrastuksen kautta on löytynyt varmuutta luonnossa liikkumiseen myös lapsille.

 

Omaan kristillisen elämänkatsomuksen ja olen läpi elämäni osallistunut seurakunnan toimintaan niin Suomessa kuin asuessani Ruotsissa. Pyhtään seurakunnassa olen toiminut seurakuntamestarin sijaisena sekä hautausmaan kesätyöntekijänä. Olen ollut myös ohjaajana mukana seurakunnan retkillä aina Taizen- luostarissa, Ranskassa asti. Tällä hetkellä osallistun seurakunnan toimintaan kirkon jäsenenä, vapaaehtoistyöntekijänä kuorolaulamisen kautta sekä tulevalla kaudella kirkkovaltuuston jäsenenä. Minulle kristilliset arvot merkitsevät osaa suomalaisesta kulttuurista ja identiteetistä.

 

Lapsuuden kodissani olen saanut kokea aitoa välittämistä ja ylisukupolvista huolenpitoa omilta vanhemmilta, isovanhemmilta sekä muilta sukulaisilta. Omat vanhempani ovat hoitaneet vanhempiaan ja lapsenlapsiaan pitäneet huolta myös muista sukulaisista ja läheisistä, kun apua on tarvittu. Näenkin yhteisöllisyyden yhtenä tärkeimpänä voimavarana torjuttaessa yksinäisyyttä ja syrjäytymistä niin lapsilla kuin aikuisilla.